Prepress & Print Developing

Kontakt

Skräddarsydda  Kurser - färgstyrning -konsulting

Prepress & Print Developing

PPD är ett konsult och utbildningsföretag med inriktning mot  grafiska bransch, material,  prepress, tryck och som specialområde  förpackningsteknik

Allt från prepressavdelningar, reklamproducenter, leverantörer, tryckerier, förpackningsindustri till specialutbildningar och andra utbildningsenheter erbjuds kurser, skräddarsydda kompetenshöjande insatser och/eller problemlösningar.

Om ppd

Kay Thrygg / Ägare och bakgrund

Arbetat och utbildat inom grafisk bransch under nästan 40 år. Utbildad  på med Grafiska Institutet, därefter sälj-, marknads-, pedagogikutbildningar m.m. Har under de senaste 25 åren arbetat med trouble-shooting, färgstyrningsprojekt, kompetenshöjande och  skräddarsydda kurser kurser inom tidnings-, well, etikett-,plast-, papper, kartong, och andra förpackningsområden med specialitet inom offset, flexografi och digitaltryck. Dessutom föreläsare på seminarier, mässor, högskolor, universitet och Yh-utbildningar.

Skräddarsydda kurser

Kurser anpassade till företagens förutsättningar!

En skräddarsydd utbildning innebär att man går igenom personalens kunskapsbehov, ser på produktionen osv, innan utbildningen läggs upp och genomförs. Längden kan variera från en begränsad 1-dags  introduktionskurs till en flerdagars fördjupad utbildning med flera modula programpunkter.  Här följer några kursexempel:

Kurser

Flexografi grund

Flexografi process

Offset färgstyrning

Grundläggande tryckteknik och maskinhantering/underhåll, häfta och klichématerial, aniloxer. Färgbehandling t.ex vid spädning, nyansering, torkning, viskositets-mätning och kontroll av kvalitet.

Felsökning och problemlösning, m.m. Vilket är bästa sättet att få en bra färgtäckning med PMS-färger eller metallfärger?

Om CMYK-färger i tryck och hur de påverkar varandra, mäts och kontrolleras. Operatörens val av bästa  förutsättningar med avseende på anilox, kliché, rastertäthet i tryck och en bra anpassning mot tryckbärare/material. Hur man optimerar  bra färgstyrning i flexografiskt tryck.

Genomgång av vad som menas med ICC-profiler och IT8, olika kontrollmetoder, uppmätning och färgstyrning. Här blir allt förklarat på ett förståligt sätt.

Hur man optimerar prepress- och tryckpressdelen innan en profil skapas. Kunskap om vikten av kontinuerlig kontroll och uppdatering av profil och press.

Tjänster

Vad vi erbjuder

Konsultation i tryck & förpackningsteknik

PPD är dedikerad till att stimulera till en ökad tillväxt, förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och ge ökad kunskap till personalen kring flödet tryck- och förpackningsprocessen i er verksamhet.

Färg- och kvalitetsstyrning

Att uppnå rätt kvalitetsnivå eller ha en god repeterbarhet i produktionen kräver att man är insatt i hur olika delar påverkar eller samverkar. Allt detta ligger också till grund för en korrekt och effektiv felsökning i flexoprocess. PPD kan hjälpa till med analys av företagets processflöde, genomgång av färgstyrning, optimering av tryckpressar osv. Allt för att hitta en färg- och

kvalitetsprocess som är anpassade till Ert företag och dess förutsättningar.

Teknik- och produktionsanalys

En Teknik- och Produktions-analys är en strukturerad och mer eller mindre omfattande utvärdering av en produktions-anläggning för att fastställa det

aktuella läget för produktion, effektivitet,  utrustning och

processprestanda och kvalitetsflöde. En sådan här analys är till för att identifiera

flaskhalsar i processerna, felsöka tryckproblem att avslöja bakomliggande orsakerna, och avgöra om tryckprocesser

fungerar inom accepterade

industristandarder och specifikationer från

tillverkaren.

Sam-arbetsområden

• Skräddarsydda kurser för produktion på olika nivåer såväl för Prepress som Press

• Felanalyser och felsökning i såväl offset som flexografitryck

• Konsultuppdrag i kvalitet och att hantera och definiera tryckegenskaper

• Kurser och seminarier an--passade till marknad, försälj-ningsavdelningar, kunder

• Kurser för skolor, universitet och andra högre utbildningar

• Samarbete med leverantörer, forsknings och utvecklings-centra.

Mer info och kontakt:

Prepress & Print Developing

Kay Thrygg

Rödalidsvägen 8, 417 28 Göteborg

Telefon: +46 (0)70 929 59 77

Mail: ppd.kay@telia.com

Kontakt

Hitta till ppd:

Rödalidsvägen 8

417 28 Göteborg

Sverige